Lütfi Ensari

 
B.S. in CHE, Boğaziçi University, 1966;
M.S. in BM, Boğaziçi University, 1967.