Export 5 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is K  [Clear All Filters]
2017
Kumbaroğlu, G., İ. Or, and M. IŞIK, "Karbon Vergisi ile Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımı: Turkiye Vakası.", International Relations/Uluslararasi Iliskiler, vol. 14, 2017.