Genel Bilgi

staj-BU-IEStajın temel amacı bölümümüz lisans öğrencilerine ilgili sektörlerde endüstri deneyimi sağlamaktır. Yapılan stajlarda öğrencilerimizin

  • teoriyi gerçek hayata uyarlamalarını,
  • kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmelerini,
  • ilgilendikleri alanlarda gerçekleşen değişimleri gözlemlemelerini,
  • ilgilendikleri alanlarda iş bulma olasılıklarını artırmalarını,
  • mezun olduklarında iş hayatına hazır olmalarını amaçlamaktayız.

Programımızın önemli bir parçası olan staj, öğrencilerimizi mezun olmadan önce çalışma hayatı için hazırlar. Ayrıca bu süreç, öğrencilerimizin profesyonel bir özgeçmiş nasıl hazırlanır, iş görüşmelerinde nelere dikkat edilmesi gerekir gibi konularda önemli bir tecrübe kazanmasını sağlamaktadır. Tüm EM öğrencileri 4 yıllık lisans dönemi boyunca en az 60 iş günü staj süresini tamamlamaları gerekir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı) uyarınca, işletmelerde meslekî eğitime katılan öğrencilerin tazminat, mesleki hastalık ve sağlık sigortası ile sağlanır.

Öğrencilerimiz staj komisyonu onayını almak şartıyla, kendi seçtikleri bir şirkette staj yapabilir. Staj için ayrıntılı şartları staj el kitabında mevcuttur.