IE 441 Mühendisler için Planlama

Kredi Bilgisi: 
(3+0+1) 3
Açıklama: 
Planlama sürecinin irdelenmesi. Çok amaçlı ve amaç programlama; etkin yüzey. Veri Zarflama Analizi. Proje Yönetimi; kritik yol yöntemleri; rassal aktivite zamanları; matematiksel programlama teknikleri; yenilenebilir ve yenilenemez kaynak kısıtları; risk analizi. Vaka analizleri.
Önkoşul: 
IE 202.