IE 120 Endüstri Mühendisliği: Giriş ve Önbilgilendirme

Kredi Bilgisi: 
(3+1+0) 3
Açıklama: 
Endüstri mühendisliğine giriş ve yönlendirme: kavramlar ve yaklaşımlar; vaka çalışmaları ile süreç analizi ve modelleme; üretim ve hizmet sistemleri; temel veri analitiği; mühendislik etiği.
Dersi veren öğretim görevlileri: