Akademik Program (2008-2019)

Endüstri Mühendisliği'nde lisans derecesi için gerekli dersler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre aldıkları seçmeli dersleri de içerecek şekilde, toplamda en az 139 kredidir. Geniş bir seçmeli ders yelpazesinin bulunması programa esneklik veren önemli bir öğedir. Öğrenciler danışmanlarının gözetiminde üretim/imalat, yöneylem araştırması, karar verme ve bilişim sistemleri, sistem modelleme, ergonomi, enerji planlama, finansal modelleme gibi alanlardan seçmeli dersler alabilirler. Lisans programı, gerek bilimsel gelişmeler doğrultusunda gerekse değişen kariyer gereksinimleri göz önünde tutularak düzenli olarak güncellenmektedir. Öğrenciler programın bir parçası olan toplam 60 iş günlük staj gereksinimini yazları ve dönem aralarında tamamlarlar. 

Aşağıdaki yeni program Mayıs 2010'da Üniversite Senatosu tarafından onaylanmıştır ve 2008-2009 ile 2018-2019 akademik yılları arasında bölüme giren öğrenciler için geçerlidir. Eğer öğrencinin bölüme giriş tarihi 2019-2020 akademik yılı ve sonrası ise yeni program geçerlidir. 

Lisans eğitiminin önemli bir parçasını oluşturan ders projeleri, bağımsız projeler ve bitirme projeleri, öğrencilere uygulamada ve araştırmada deneyim kazandırırlar. Bazı lisans öğrencileri, araştırma projelerinde ya da derslerde bölüm öğretim üyeleri ile birlikte asistan olarak çalışma olanağı bulurlar. 

Birinci Yıl (I)

Birinci Dönem

 

 

ECTS

MATH

101

Analiz I

4

6

PHYS

121

Mekanik ve Termodinamik: Giriş

4

8

CHEM

105

Kimyanın Temelleri

4

6

AE

201

Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri

3

5

EC

101

Mikroekonominin İlkeleri

3

5

 

 

Toplam Kredi

18

30

 

 

 

 

 

İkinci Dönem

 

 

 

MATH

102

Analiz II

4

6

PHYS

201

Fizik III

4

6

CmpE

150

Bilgi-İşleme Giriş

3

5

ENGG

110

Teknik Resim

3

5

EC

102

Makroekonominin İlkeleri

3

4

IE

120

Endüstri Mühendisliği: Giriş ve Ön Bilgilendirme

1

3

 

 

Toplam Kredi

18

29

 

 

 

 

 

İkinci Yıl (II)

Birinci Dönem

 

 

 

MATH

201

Matris Kuramı

4

5

IE

201

Orta Düzey Programlama

3

6

IE

255

Endüstri Mühendisleri için Olasılık

3

6

AD

216

Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi

4

6

HSS

-

Sosyal ve Beşerî Bilimler Seçmeli Dersi

3/4

4

TK

221

Türkçe I

2

3

 

 

Toplam Kredi

19/20

30

 

 

 

 

 

İkinci Dönem

 

 

 

MATH

202

Diferansiyel Denklemler

4

7

IE

202

Yöneylem Araştırması I

4

7

IE

220

İmalat Malzemeleri ve Süreçleri

4

7

IE

256

Endüstri Mühendisleri için İstatistik

3

6

TK

222

Türkçe II

2

3

 

 

Toplam Kredi

17

30

 

 

 

 

 

Üçüncü Yıl (III)

Birinci Dönem

 

 

 

IE

305

Yöneylem Araştırması II

4

7

IE

306

Sistem Benzetimi

4

7

IE

341

Mühendislik Ekonomisi

4

7

CC

-

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

3/4

5

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2

3

 

 

Toplam Kredi

17/18

29

 

 

 

 

 

İkinci Dönem

 

 

 

IE

312

Tesis Tasarımı ve Planlama

4

7

IE

-

Uzmanlaşma Dersi

3

6

IE

-

Bölüm Seçmeli

3

6

IE

-

Bölüm Seçmeli

3

6

HSS

-

Beşeri ve Sosyal Bil. Seçmeli

3/4

4

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2

3

 

 

Toplam Kredi

18/19

32

 

 

 

 

 

Dördüncü Yıl (IV)

Birinci Dönem

 

 

 

IE

413

Tedarik Zinciri Yönetimi

4

7

IE

423

Kalite Mühendisliği

3

6

IE

-

Uzmanlaşma Dersi

3

6

IE

-

Uzmanlaşma Dersi

3

6

IE

-

Bölüm Seçmeli

3

6

 

 

Toplam Kredi

16

31

 

 

 

 

 

İkinci Dönem

 

 

 

IE

492

Bitirme Projesi

4

8

IE

 

Bölüm Seçmeli

3

6

-

-

Serbest Seçmeli

3/4

6

CC

-

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

3/4

5

HSS

-

Sosyal ve Beşerî Bilimler Seçmeli Dersi

3/4

4

 

 

Toplam Kredi

16/19

29

 

 

 

 

 

Asgarî Mezuniyet Kredisi: 139 Kredi

IE Uzmanlaşma dersleri aşağıdaki 5 dersin arasından seçilmelidir:

1. IE 350 Dinamik Sistemler Bilimi ve Mühendisliği (IE489)
2. IE 360 Istatistiksel Tahmin ve Zaman Serileri
3. IE 430 Ergonomi ve Insan Faktörleri Mühendisligi
4. IE 440 Yöneylem Arastirmasinda Doğrusal Olmayan Modeller
5. IE 450 Yöneylem Arastirmasinda Rassal Modeller

IE 350 ve IE 360'dan birini, IE 430, IE 440, ve IE 450'den ikisini almanız gerekmektedir.