Mustafa Gökçe Baydoğan

 
Lisans, EM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006;
Y. Lisans, EM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008;
Doktora, EM, Arizona State University, 2012.
 
Araştırma Alanları: 
İstatistik uygulamaları, Zaman serisi analizi, Parametrik olmayan istatistik, Büyük hacimli ve çok değişkenli verilerde veri madenciliği

Yayınlar

  1. Time series representation and similarity based on local autopatterns, Baydogan, Mustafa Gokce, and Runger George , Data Mining and Knowledge Discovery, 03/2016, Volume 30, Issue 2, p.476–509, (2016)
  2. Time series representation and similarity based on local autopatterns, Baydogan, Mustafa Gokce, and Runger George , Data Mining and Knowledge Discovery, Volume 30, p.476–509, (2016)
  3. Learning a symbolic representation for multivariate time series classification, Baydogan, Mustafa Gokce, and Runger George , Data Mining and Knowledge Discovery, 03/2015, Volume 29, Issue 2, p.400-422, (2015)
  4. SMT: Sparse multivariate tree, Deng, Houtao, Baydogan Mustafa Gokce, and Runger George , Statistical Analysis and Data Mining, 02/2014, Volume 7, Issue 1, p.53-69, (2014)
  5. A Bag-of-Features Framework to Classify Time Series, Baydogan, Mustafa Gokce, Runger George, and Tuv Eugene , IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Volume 35, p.2796-2802, (2013)