IE 203 Yöneylem Araştırması II

Kredi Bilgisi: 
(3+0+2) 4
Açıklama: 
Tamsayılı doğrusal programlama: modelleme, dal-sınır yöntemi, kesen düzlem algoritması, doğrusallaştırma, dal-sınır yönteminde önişleme ve düğüm/değişken seçimi; belirlenimci dinamik programlama; doğrusal olmayan programlama: modelleme ve örnekler, kısıtsız ve kısıtlı eniyileme; Markov zincirleri; Poisson süreci ve üstel dağılım; kuyruk kuramı.
Önkoşul: 
IE 202, IE 255
Dersi veren öğretim görevlileri: