IE 202 Yöneylem Araştırması I

Kredi Bilgisi: 
(3+0+2) 4
Açıklama: 
Modelleme kavramları; doğrusal programlama gösterimleri; simpleks ve çifteş simpleks yöntemleri; çifteşlik ve duyarlılık çözümlemesi; taşıma, aktarmalı taşıma ve atama problemleri; ağ kuramında temel problemler: enküçük kapsar ağaç, enkısa yol, enbüyük akış; tamsayılı doğrusal programlama: modelleme
Önkoşul: 
MATH 201.
Dersi veren öğretim görevlileri: