Yaman Barlas'a Ömür Boyu Başarı Ödülü

Sistem Dinamiği Derneği (System Dynamics Society) Yaşam Boyu Başarı Ödülünü 2022'de bölümümüz öğretim üyesi Yaman Barlas'a verdi.

Ödül tekil başarılar yerine sistem dinamiği alanına uzun soluklu katkı yapan araştırmacılara veriliyor ve bugüne kadar altı kez verilmiş.

https://systemdynamics.org/system-dynamics-lifetime-achievement-award/