Herkese Bilim Teknoloji

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yaman Barlas’ın “Pandemi stratejisi: BEKİD (Bastır – Ek Sağlık Kapasitesi – İlaç – Dengele)” başlıklı yazısı herkesebilimteknoloji’de yayınlanmıştır.