Akademik Programda Değişiklik

Endüstri Mühendisliği lisans programı 2008-2009 akademik yılından sonra ilk kez kapsamlı bir güncellemeden geçti. Bölümde kurulan Akademik Program Komisyonunun yoğun çalışması ve önerisi ile değişiklik önerileri önce Mühendislik Fakültesinin ilgili kurul ve komisyonlarından, ardından Üniversitenin ilgili kurul ve komisyonlarından geçtikten sonra Ağustos 2019'da Senatoda kabul edilerek yürürlüğe girdi. 

Yeni Lisans Programı kısaca:

  • Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında güçlü: eğitimimizin temel taşlarını öğrencilerimizle buluşturup gelişmelerine destek veriyoruz. 
  • Beşeri ve Sosyal Bilimler dersleri konusunda zengin: mühendislik eğitiminin önemli bir parçası olarak gördüğümüz beşeri ve sosyal bilimler derslerini sunmaya devam ediyoruz.
  • EM kavramlarını daha erken sunan: IE 120 Tanıtım ve Yönelim dersini 3-kredilik bir derse dönüştürerek öğrencilerimize EM kavramlarını daha erken vereceğiz. Lineer Cebir dersini ilk döneme alarak Yöneylem Araştırması derslerine daha erken başlıyoruz. 
  • Değişim Programları ile uyumlu: bir çok dersi her iki dönem de açarak öğrencilerimizin bu dersleri istedikleri zaman uzun süre beklemeden almalarını sağlıyoruz. 
  • Bölüm seçimli derslerinde zengin: güncel konularda daha çok sayıda bölüm seçimli dersi açabileceğiz.