Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is IŞIK, Mine  [Clear All Filters]
Journal Article
Kumbaroğlu, G., İ. Or, and M. IŞIK, "Karbon Vergisi ile Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımı: Turkiye Vakası.", International Relations/Uluslararasi Iliskiler, vol. 14, 2017.