Necati Aras

IE 490 Veri Madenciliği

Kredi Bilgisi: 
3
Açıklama: 
This course will examine methods that proved to be useful in recognizing patterns and making predictions. We will review applications and provide an opportunity for hand-on experimentation with data mining algorithms. At the end of the course students will have developed an understanding of the strengths and limitations of popular methods to solve regression and classification problems in data mining.

IE 517 Eniyilemede Sezgisel Yöntemler

Kredi Bilgisi: 
(3+0+0) 3
Açıklama: 
Introduction to heuristic methods; classical construction heuristics; classical improvement heuristics; Lagrangean relaxation, simulated annealing, tabu search. Neural networks, genetic algorithms, ant colony optimization.
Önkoşul: 
Öğretim görevlisinin onayı.

IE 310 Yöneylem Araştırması

Kredi Bilgisi: 
(3+0+2) 4
Açıklama: 
Economics and engineering decisions; principles of decision theory; generation and evaluation of alternatives; unconstrained and constrained optimization; duality and sensitivity analysis; application of LP; network models; simulation; case studies.
Önkoşul: 
MATH 201 ya da eşdeğer.

IE 304 Yöneylem Araştıması III: Rassal Modeller

Kredi Bilgisi: 
(3+0+2) 4
Açıklama: 
Dynamic programming; introduction to stochastic processes; queueing models; reliability models; Markov decision processors; value iteration method; successive approximations and policy improvement algorithms; maintenance and reliability models; game theory.
Önkoşul: 
IE 255 ya da eşdeğer.

IE 256 Endüstri Mühendisleri için İstatistik

Kredi Bilgisi: 
(3+0+0) 3
Açıklama: 
Örneklem ve örnekleme seçimi, verilerin düzenlenmesi ve analizi, merkezsel eğilim ölçülerin hesaplanması, dağılım ölçülerinin hesaplanması, noktasal tahmin edicilerin temel özelliklerinin incelenmesi, en büyük olabilirlik yönteminin incelenmesi ve uygulanması, güven aralıklarının kurulması, hipotez testleri, testin gücü ve P-değerinin hesaplanması, regresyon modellerinin incelenmesi, korelâsyon katsayısının önemliliğinin test edilmesi.
Önkoşul: 
IE 255 ya da eşdeğer.

IE 202 Yöneylem Araştırması I

Kredi Bilgisi: 
(3+0+2) 4
Açıklama: 
Modelleme kavramları; doğrusal programlama gösterimleri; simpleks ve çifteş simpleks yöntemleri; çifteşlik ve duyarlılık çözümlemesi; taşıma, aktarmalı taşıma ve atama problemleri; ağ kuramında temel problemler: enküçük kapsar ağaç, enkısa yol, enbüyük akış; tamsayılı doğrusal programlama: modelleme
Önkoşul: 
MATH 201.