Mahmut Ekşioğlu

ENG 494 Safety Engineering and Management

Kredi Bilgisi: 
3
Açıklama: 
Safety engineering is devoted to the application of scientific and engineering principles and methods to the elimination and control of hazards. This course covers the following: fundamentals of safety; scientific and engineering bases of safety; safety analysis methods; systems safety; hazards and their control methods; managing safety and health; case studies.

IE 565 İş Performansı Mühendisliği

Kredi Bilgisi: 
(3+0+1) 3
Açıklama: 
Physics and physiology of humans at work; biomechanical and physiological modeling, neuromuscular performance, mechanical work capacity; methods to improve work performance, health and safety, workplace and equipment design, shiftwork and rest allocation; cognitive workload, worker selection and training; controlling environmental stress; bioinstrumentation. Special emphasis given to learning about work capacity measurements, instrumentation, and laboratory experimentation.
Önkoşul: 
Öğretim görevlisinin onayı.

IE 430 Ergonomi ve İnsan Faktörleri Mühendisliği

Kredi Bilgisi: 
(3+0+1) 3
Açıklama: 
Ergonomi ve insan faktörleri ilkeleri; endüstriyel sistem tasarımı ve yönetimine uygulamaları. İnsan performansı; insan-teknoloji ilişkisi; iş, iş ortamı ve ürün tasarımı; iş sağlığı ve güvenliği. Yöntem geliştirme, iş ölçümü ve iş standartları. Üretimi ve kaliteyi artırma; maliyetleri azaltma. Endüstriyel uygulamalar.

IE 310 Yöneylem Araştırması

Kredi Bilgisi: 
(3+0+2) 4
Açıklama: 
Economics and engineering decisions; principles of decision theory; generation and evaluation of alternatives; unconstrained and constrained optimization; duality and sensitivity analysis; application of LP; network models; simulation; case studies.
Önkoşul: 
MATH 201 ya da eşdeğer.

IE 256 Endüstri Mühendisleri için İstatistik

Kredi Bilgisi: 
(3+0+0) 3
Açıklama: 
Örneklem ve örnekleme seçimi, verilerin düzenlenmesi ve analizi, merkezsel eğilim ölçülerin hesaplanması, dağılım ölçülerinin hesaplanması, noktasal tahmin edicilerin temel özelliklerinin incelenmesi, en büyük olabilirlik yönteminin incelenmesi ve uygulanması, güven aralıklarının kurulması, hipotez testleri, testin gücü ve P-değerinin hesaplanması, regresyon modellerinin incelenmesi, korelâsyon katsayısının önemliliğinin test edilmesi.
Önkoşul: 
IE 255 ya da eşdeğer.